Planetarium w Toruniu

Planetarium im. Władysława Dziewulskiego

Toruńskie planetarium rozpoczęło swoją działalność 17 lutego 1994 roku. Planetarium nadano imię Władysława Dziewulskiego. Był on wybitnym astronomem związanym z Toruniem. Był także współzałożycielem UMK i obserwatorium w pod toruńskich Piwnicach. Dwa dni po otwarciu odbył się pierwszy pokaz. Obecnie planetarium co roku odwiedza około 150 tysięcy gości. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych tego typu miejsc Europie.

Gdzie mieści się planetarium w Toruniu?

Planetarium znajduje się w zachodniej części starego miasta, przy ul. Franciszkańskiej 15 – 21.

Co można zobaczyć w toruńskim planetarium?