druga łazienka

Druga łazienka jest zlokalizowana w drugiej części piernikowego dworku